GRATIS VERZENDING
Voor particulieren én verenigingen
Grootste assortiment aan Errea sportkleding

Privacyverklaring

Bij Buurman Facilitaire Producten nemen wij uw privacy serieus. In dit document leggen wij uit welke persoonsgegevens wij bezitten en waarvoor wij deze gebruiken. Ook vindt u in dit document de maatregelen en procedures die wij hebben opgesteld om uw privacy te blijven waarborgen.

Organisatiegegevens
Buurman Facilitaire Producten
Lubeckstraat 1
7575 EE Oldenzaal
KvK-nummer: 08069690
Tel. nummer: 0541 – 55 13 27
E-mailadres: info@buurman.eu

Verantwoordelijke Privacy
Binnen Buurman Facilitaire Producten is Ronald Buurman verantwoordelijk voor de privacybescherming. Vragen omtrent privacy, veiligheid en andere gerelateerd vragen kunnen aan Ronald gesteld worden:


Ronald Buurman
Tel. nummer (kantoor algemeen): 0541 – 55 13 27
E-mailadres (kantoor algemeen): info@buurman.eu


Persoonsgegevens die wij verwerken
Buurman Facilitaire Producten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Niet alle persoonsgegevens worden voor alle contacten gebruikt. Per groep (klant, leverancier, marketing-relatie of medewerkers) bezitten wij alleen de benodigde gegevens, uit de lijst hieronder.
 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon
  • Geslacht
  • Voornaam
  • Tussenvoegsels
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
 • Adres
  • Straatnaam & huisnummer
  • Postcode
  • Plaatsnaam
  • Land
 • Telefoonnummer
 • Fax-nummer
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • Bankrekeningnummer
 • E-mailadres
 • Anonieme websitegegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website/marketingactiviteiten aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Doelstellingen voor het verwerken van persoonsgegevens
Buurman Facilitaire Producten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw order, de verzending en de betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Medewerkers salaris uitbetalen en loonadministratie voeren
 • Verzenden van onze e-mailnieuwsbrief
 • Buurman Facilitaire Producten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hier bewaren we persoonsgegevens
De hiervoor genoemde persoonsgegevens worden op een aantal plaatsen bewaard en verwerkt:
 
 • CRM-systeem
 • Webshops
 • E-mailsysteem
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Buurman Facilitaire Producten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
Klanten                        >          7 jaar na de laatste verkooporder
Leverancier                 >          7 jaar na de laatste inkooporder
Marketing-relaties       >          Zolang iemand is aangemeld voor de nieuwsbrieven
Medewerkers              >          7 jaar na de uitdiensttreding
Overige                                   >          Niet langer dan nodig

Delen van persoonsgegevens met derden
Buurman Facilitaire Producten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Buurman Facilitaire Producten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Kantoor & Office Policy
Ons kantoorpand is goed beveiligt door een gerenommeerd bedrijf in deze branche. Onze medewerkers zijn geïnstrueerd om zo goed veilig mogelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit controleren wij steekproefgewijs.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Buurman Facilitaire Producten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies surfgedrag anoniem bijhouden, zodat we onze website d.m.v. Google Analytics kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze websites informeren wij u over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De belangrijkste cookies die wij gebruiken zijn die van Google Analytics. De gegevens zijn geanonimiseerd. Wij weten niet wie onze website bezoekt en met welk IP-adres. Al onze websites zijn beveiligt met een SSL-certificaat en voorzien van de modernste technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buurman Facilitaire Producten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@buurman.eu

Buurman Facilitaire Producten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heeft u vragen over de verwerking van persoonsgegevens of wilt u meer weten over onze procedures rondom persoonsgegevens? Neemt u dan contact op met Ronald Buurman via 0541 – 55 13 27 of info@buurman.eu. Wij staan u graag te woord.

Contact

Buurman Facilitaire Producten
Lübeckstraat 1
7575 EE Oldenzaal

Telefoonnr.: 0541 - 55 13 27
Faxnr.: 0541 - 55 22 96
 

Veilig betalen

Powered by CCV Shop software webshop